zaloguj się

MENU

Złożenie wniosku o pożyczkę

Zasady udzielania pożyczek z Kasy Zapomogo-Pożyczkowej:

UWAGA: Poręczycielami mogą być tylko członkowie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy DBFO Praga-Południe. Pożyczkobiorca wpisuje kwotę pożyczki oraz harmonogram spłat, wskazując miesiąc uregulowania pierwszej raty, zgodnie z obowiązującymi przepisami KZP. Od 30 marca 2023 r., decyzją Zarządu wchodzą w życie zmiany w „Regulaminie udzielania pożyczek gotówkowych z funduszy KZP” (PDF) oraz obowiązuje nowa tabela przyznawania pożyczek i rat (PDF).

Po rozpatrzeniu kompletu dokumentów przez Zarząd KZP należy odebrać podpisane umowy o przyznaniu pożyczek. 

ZŁOŻENIE NOWEGO WNIOSKU O POŻYCZKĘ MOŻE NASTĄPIĆ NAJWCZEŚNIEJ PO UPŁYWIE MIESIĄCA OD SPŁATY POPRZEDNIEGO ZADŁUŻENIA.

Nr konta KZP 80 1020 1127 0000 1502 0008 3485.

Następne posiedzenie Komisji przyznającej pożyczki odbędzie się pomiędzy 9 a 13 września 2024 roku. Ostateczny termin zostanie wyznaczony przez NOWY ZARZĄD KZP.

Wnioski będą przyjmowane do 30.08.2024 r.

UMOWA POŻYCZKI do pobrania.

wniosek do pobrania (PDF)
 

wróć

© Copyrights 2024