zaloguj się

MENU

Podstawa prawna

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy zostało powołane uchwałą nr XXIII/416/2003 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół placówek oświatowych ( pobierz ), zmienioną uchwałą nr LXII/1799/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2005 r.  21-03-2013 roku uległa zmianie uchwała XXIII/416/2003, tekst jednolity uchwały ( pobierz )

Zadaniem Biura jest obsługa finansowo – księgowa i administracyjna szkól i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
Struktura Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy opiera się na :

wróć

© Copyrights 2024