zaloguj się

MENU

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Pomoc zdrowotna przysługuje pracownikom pedagogicznym i emerytowanym pracującym w placówkach oświatowych w dzielnicy Praga-Południe.

Komisja do spraw podziału środków na cele zdrowotne spotyka się pięć razy w roku, w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

PRZEWIDYWANE TERMINY KOMISJI W ROKU 2024

  • I posiedzenie komisji - ok. 21 marca 2024 r. - złożenie dokumentów do dnia 18 marca 2024 r.
  • II posiedzenie komisji - ok. 11 czerwca 2024 r. - złożenie dokumentów do dnia 6 czerwca 2024 r.
  • III posiedzenie komisji - ok. 15 października 2024r. - złożenie dokumentów do dnia 10 października 2024 r.
  • IV posiedzenie komisji - ok. 12 listopada 2024r. - złożenie dokumentów do dnia 8 listopada 2024 r.
  • V posiedzenie komisji - ok. 9 grudnia 2024 r. - złożenie dokumentów do dnia 5 grudnia 2024 r

Komisja pracuje w oparciu o Uchwałę Nr XII/405/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 lipca 2007 roku, w której zawarte są szczegółowe wytyczne dotyczące możliwości dofinasowania.

Pomoc zdrowotna może być przyznana w związku z wydatkami poniesionymi m.in. na:

W A Ż N E ! !

Zapomoga jest bezzwrotna i może być przyznana raz w roku budżetowym.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana częściej niż raz w roku budżetowym.

Pomoc zdrowotną mogą uzyskać tylko i wyłącznie nauczyciele (wydatki ponoszone na członków rodziny nie będą refundowane).

By uzyskać zapomogę zdrowotną nauczyciel zobowiązany jest złożyć prawidłowo wypełniony wniosek (cztery strony łącznie ze zgodami RODO) wraz z:

Wnioski należy składać w siedzibie DBFO, przy ul. Grochowskiej 262, na parterze – w sekretariacie, bądź też drogą pocztową.

Osoby do kontaktu:

DO POBRANIA:

  1. Uchwałą Nr XII/405/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 lipca 2007 roku (.pdf)
  2. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej (.docx)

 

wróć

© Copyrights 2024