Akty prawne – Samorząd

  • USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.2013.594, j.t.  ze zm.), format RTF/ODT/PDF.
  • USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.2014.1202, j.t. ), format RTF/ODT/PDF.
  •   ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U.2013.1050, j.t. ze zm. ), format RTF/ODT/PDF.

 

 

 

 

Stan na dzień 28-10-2014