Księgowe

  • Nota księgowa, format RTF/ODT/PDF.
  • Zapotrzebowanie/Upoważnienie wydania druków ścisłego zarachowania, format DOC/ODT/PDF.
  • Wzór pieczątki do dekretacji dok. księgowych , DOC ( aktualizacja 15-07-2019 ).