Akty prawne – Zamówienia publiczne

  • USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2013.807,  j.t. ze zm.), forma RTF/ODT/PDF.

 

 

 

 

 

 

Stan na dzień 28-10-2014