Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego

Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
CXI Liceum Ogólnokształcące
Technikum Ekonomiczne Nr 2
ul. Szczawnicka 1
04-089 Warszawa
tel.: 22 810 54 23
Dyrektor Jan Pilczuk
MAPA DOJAZD WWW

Zespół Szkół Nr 12 im. Olimpijczyków Polskich

Zespół Szkół Nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
XCVII Liceum Ogólnokształcące
Technikum Nr 12
ul. Siennicka 15
04-395 Warszawa
tel.: 22 27 71 416
Dyrektor Barbara Mierzwa
MAPA DOJAZD WWW

Zespół Szkół Nr 21

Zespół Szkół Nr 21
LXXXVII Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Policealna nr 1
Technikum nr 27
ul. Saska 78
03-914 Warszawa
tel.: 22 617 33 74 wew.101
Dyrektor: Marek Kupiecki
MAPA DOJAZD WWW

Zespół Szkół Łączności

Zespoł Szkół Łączności
Branżowa Szkoła I stopnia nr 55
XCVI Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Policealna nr 18
Technikum Łączności
Al.Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa
tel.: 22 671 89 37
fax. 22 617 77 60
Dyrektor Alicja Wodecka
MAPA DOJAZD WWW

Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
Branżowa Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna I stopnia
CXLVII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Technikum Spożywczo-Gastronomiczne
ul. Komorska 17/23
04-161 Warszawa
tel.: 22 610 35 88
Dyrektor: Małgorzata Wiśniewska
MAPA DOJAZD WWW

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Branżowa Szkoła I stopnia nr 20
Technikum Gastronomiczno - Hotelarskie nr 2
ul. Majdańska 30/36
04-110 Warszawa
tel.: 22 810 04 89
Dyrektor Anna Chylińska
MAPA DOJAZD WWW