Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej „OŚWIATA”

Dnia 5 marca 2015 r. godz. 15:00 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej „OŚWIATA” , zapraszamy delegatów.

Agenda spotkania :
– przedstawienie sprawozdania za działalności zarządu 2014 rok,
– głosowanie nad przyjęciem sprawozdania,
– wolne wnioski,
– wybór komisji skrutacyjnej,
– wybór nowego zarządu,

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m. st Warszawy na I piętrze.

Serdecznie zapraszamy.