zaloguj się

MENU

Pomoc zdrowotna – nauczycieli

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga-Południe m.st. Warszawy informuje, że spotkania komisji do spraw podziału środków na cele zdrowotne nauczycieli przewidywane są w następujących terminach:

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XII/405/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 lipca 2007 roku, nauczyciel o świadczenie zdrowotne może ubiegać się raz w roku kalendarzowym.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku (cztery strony wraz ze zgodami RODO) należy dołączyć:

Wnioski należy składać w siedzibie DBFO, przy ul. Grochowskiej 262, na parterze - w sekretariacie, bądź też drogą pocztową.

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej, format WORD

Osoba do kontaktu:

Iwona Wołpiuk-Kęska, iwolpiuk@eduwarszawa.pl, telefon 22 277 07 31.

wróć

© Copyrights 2024