Usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach: Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawa i Centrum Edukacyjno – Opiekuńczym w 2015 r.

2014-11-13  – Ogłoszenie zamówienia DOC PDF ODT

2014-11-13  – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DOC PDF ODT

2015-01-07- Informacja o udzieleniu zamówienia PDF