ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Plan postępowań w 2018 r. więcej

Plan postępowań w 2019 r. więcej

Trwające:

Usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach: Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Praga-Południe m.st. Warszawa i Centrum Edukacyjno – Opiekuńczym

w dniach 01.01 – 31.12.2020 r. więcej

Rozstrzygnięte:

Usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach: Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Praga-Południe m.st. Warszawa i Centrum Edukacyjno – Opiekuńczym
w dniach 01.01-31.12.2019 r. więcej

Usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach: Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Praga-Południe m.st. Warszawa i Centrum Edukacyjno – Opiekuńczym
w dniach 01.01-31.12.2018 r. więcej

Usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach: Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Praga-Południe m.st. Warszawa i Centrum Edukacyjno – Opiekuńczym
w dniach 01.07-31.12.2017 r. więcej

Usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach: Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawai Centrum Edukacyjno – Opiekuńczym
w dniach 01.01-30.06.2017 r. więcej

Usługi w zakresie całodobowej  ochrony osób i mienia  w obiektach Dzielnicowego Biura Dzielnicowego    Biura Finansów Oświaty i Centrum Edukacyjno – Opiekuńczym
w 2016 r. więcej

Usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach: Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawa i Centrum Edukacyjno – Opiekuńczym w 2015 r. więcej