Środki trwałe

  • PT – PROTOKÓŁ przekazania-przejęcia pozostałych środków trwałych, format XLS/XML/PDF.
  • ORZECZENIE STANU TECHNICZNEGO, format DOC
  • WL – WNIOSEK LIKWIDACYJNY, format DOC
  • PROTOKÓŁ UTRATY MAJĄTKU – NP. POŻAR/POWÓDŹ/KRADZIEŻ PDF
  • PL – PROTOKÓŁ LIKWIDACYJNY, format DOC
  • LT – LIKWIDACJA ŚRODKA TRWAŁEGO format XLS
  • OT – DOWÓD PRZYJĘCIA ŚRODKA TRWAŁEGO DO UŻYWANIA format RTF