Emeryci i renciści

Wniosek o przyznanie pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w postaci  :

  • zapomoga zdrowotna,
  • losowa, socjalna,
  • dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie,
  • wypoczynku wykupionego

pobierz w formacie  WORD.


Wniosek o przyznanie  pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty dzielnicy Praga Południe,

pobierz w formacie   WORD.