Stypendia

  • Oświadczenie o formie odbioru stypendium / Rezygnacja z kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy przyznanym stypendium a wartości poniesionych wydatków, format RTF/ODT/PDF.
  • Rozliczenie stypendium szkolnego za okres, format XLS/ODS/PDF.
  • Zestawienie rachunków, format XLS/XML/PDF.