Akty prawne – Finanse i księgowość

  • USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych ( Dz.U.2013.885  j.t.  ze zm. ), format RTF/ODT/PDF.
  • USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U.2013.168,  t.j ), format RTF/ODT/PDF.
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.U.2014.1053, j.t.  ze zm. ), format RTF/ODT/PDF.
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek finansowych ( Dz.U.2010.241.1616, z późn. zm ), format RTF/ODT/PDF.
  • USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U.2012.1282,  j.t.  ze zm.), format RTF/ODT/PDF.

 

Stan na dzień 28-10-2014