Wydziały biura

  • Sekretariat
  • Zespół Radców Prawnych
  • Wydział Planowania i Analiz
  • Wydział Obsługi Przedszkoli
  • Wydział Obsługi Szkół Podstawowych
  • Wydział Obsługi Szkół Ponadpodstawowych i Pozostałych Placówek
  • Wydział Kadrowo-Administracyjny
  • Wydział Finansowo-Księgowy
  • Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych