Walne Zgromadzenie Delegatów PKZP ,,OŚWIATA”

Zarząd PKZP ,,OŚWIATA” zaprasza delegatów PKZP w dniu 17 września 2020 r.
o godzinie 15.00 do Sali konferencyjnej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe ul. Grochowska 262 (I piętro) na Walne Zgromadzenie Delegatów Kasy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór protokolanta
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019
  5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
  6. Przedstawienie propozycji podwyższenia kwot pożyczek
  7. Głosowanie za przyjęciem nowego regulaminu przyznawania pożyczek
  8. Wolne wnioski
  9. Zakończenie obrad

Serdecznie zapraszamy wszystkich delegatów do wzięcia udziału w obradach.

Drugi termin zebrania godz. 15.15

Zebranie odbędzie się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności z powodu COVID-19