Złożenie wniosku o pożyczkę

Wniosek o udzielenie pożyczki z PKZP winien być dokładnie wypełniony (nazwisko i imię literami drukowanymi) Do każdego wniosku należy podpisać umowę pożyczki sporządzoną w czterech egzemplarzach (jedna dla wnioskodawcy, po jednej dla poręczycieli, jedna pozostaje w Kasie). Umowy składane są wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy odebrać umowy podpisane przez Zarząd PKZP. Pożyczkobiorca i poręczyciele wypełniają tylko zaznaczone pola.
Podpisy należy składać niebieskim długopisem.

wniosek do pobrania (1 egz.) w formacie DOC/ ODT/ PDF.
umowa pożyczki (4 egz.) w formacie DOC/ ODT/ PDF.
Pracodawca poświadcza:

  • zarobek brutto
  • zatrudnienie wnioskodawcy i poręczycieli,
  • zatrudnienie poręczycieli (w przypadku emeryta)
  • rodzaj zatrudnienia wnioskodawcy i poręczycieli

UWAGA: poręczycielami mogą być tylko członkowie naszej Kasy Pożyczkobiorca wpisuje kwotę pożyczki i system ratalnych jej spłat wskazując dzień rozpoczęcia spłat zgodnie z obowiązującymi przepisami PKZP. Od 1 listopada decyzją zarządu wchodzą w życiei zmiany w „Regulamin udzielania pożyczek gotówkowych z funduszy PKZP” DOC/ODT/PDF, wprowadzone aneksem DOC/ODT/PDF, Tabela przyznawania pożyczek i rat w formacie XLS/PDF. Nr konta PKZP 80 1020 1127 0000 1502 0008 3485
Terminy posiedzeń Zarządu PKZP przyznających pożyczki w 2020 roku:

  • 9 czerwca 2020 r. r. dokumenty będą przyjmowane do 5 czerwca.

W dniu posiedzeń komisji nie będą przyjmowane dokumenty. W ciągu dwóch dni od przyznania pożyczki należy odebrać z siedziby PKZP umowy pożyczki.
Wnioski na pożyczki w wysokości wkładu własnego dostępne są tylko w siedzibie Kasy.