Wystąpienie z PKZP

W związku z wystąpieniem z PKZP należy złożyć druk wypisu określając dzień, w którym ma nastąpić całkowite rozliczenie z pracodawcą.

Druk wniosku o wypisanie z PKZP w formacie DOC/ODT/PDF.