Usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach: Dzielnicowego Biura Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty i Centrum Edukacyjno – Opiekuńczym w 2016 r

2015-11-26  – Ogłoszenie zamówienia DOC PDF ODT

2015-11-26  – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DOC PDF ODT

2015-11-30 – Pytanie i odpowiedź PDF

2016-01-08 – Informacja o udzieleniu zamówienia PDF