Walne Zgromadzenie Delegatów PKZP ,,OŚWIATA” 2016

Zarząd PKZP ,,OŚWIATA” zaprasza delegatów PKZP w dniu 28 marca 2017 r.
o godzinie 15.00 do sali konferencyjnej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe ul. Grochowska 262 (I piętro) na Walne Zgromadzenie Delegatów Kasy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór protokolanta
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Przedstawienie sprawozdania
  5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
  6. Wybór nowego członka komisji rewizyjnej
  7. Głosowanie
  8. Zatwierdzenie wyboru
  9. Wolne wnioski
  10. Zakończenie obrad

Serdecznie zapraszamy wszystkich delegatów do wzięcia udziału w obradach.

Drugi termin zebrania godz. 15.15