ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW W NASZYM BIURZE

Od 1 marca 2018 roku, nastąpi zmiana numerów telefonów w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Praga-Południe m. st. Warszawy.
Dotychczasowa numeracja 22-500-68-XX zostaje zmieniona na 22-277-07-XX, na przykład stary numer telefonu do naszego sekretariatu to 22-500-68-00 nowy to 22-277-07-00.