Walne Zgromadzenie Delegatów PKZP ,,OŚWIATA” 2017

Zarząd PKZP ,,OŚWIATA” zaprasza delegatów PKZP w dniu 21 marca 2018 r.
o godzinie 15.00 do sali konferencyjnej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe ul. Grochowska 262 (I piętro) na Walne Zgromadzenie Delegatów Kasy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór protokolanta
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Przedstawienie sprawozdania
  5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
  6. Przedstawienie zmian w regulaminie PKZP
  7. Głosowanie
  8. Wolne wnioski
  9. Zakończenie obrad

Serdecznie zapraszamy wszystkich delegatów do wzięcia udziału w obradach.

Drugi termin zebrania godz. 15.15
Strona PKZP ,,OŚWIATA”