Zespoły szkół

Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
CXI Liceum Ogólnokształc±ce
Technikum Ekonomiczne Nr 2
XXVII Liceum Profilowane
Policealne Studium Ekonomiczne Nr 7
Liceum Ekonomiczne Nr 9 dla dorosłych
ul. Szczawnicka 1
04-089 Warszawa
tel.: 22 810 54 23
Dyrektor Jan Pilczuk
MAPA DOJAZD WWW

Zespół Szkół Nr 37
Zespół Szkół Nr 37
XCVI Liceum Ogólnokształcące
XII Liceum Profilowane
Technikum Łączności
Technikum Łączności dla dorosłych
Policealne Studium Łączności
Al.Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa
tel.: 22 671 89 37
fax. 22 617 77 60
Dyrektor Alicja Puszkarska
MAPA DOJAZD WWW

Zespół Szkół Nr 84
Zespół Szkół Nr 84
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 25 im. Czesława Niemena
Szkoła Podstawowa Nr 168 im. Wiktora Gomulickiego
ul. Zwycięzców 44
03-938 Warszawa
tel.: 22 617 63 28, 22 672 85 75
Dyrektor Anna Tkaczyk
MAPA DOJAZD WWW

Zespół Szkół Nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
Zespół Szkół Nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
XCVII Liceum Ogólnokształcące
XXX Liceum Profilowane
Technikum Nr 12
Gimnazjum Nr 21
Policealne Studium Zawodowe
ul. Siennicka 15
04-395 Warszawa
tel.: 22 27 71 416
Dyrektor Barbara Mierzwa
MAPA DOJAZD WWW

Zespół Szkół Integracyjnych Nr 75
Zespół Szkół Integracyjnych Nr 75
Gimnazjum Nr 29 Integracyjne im. Janusza Korczaka
Szkoła Podstawowa nr 135 im. Marii Kownackiej
ul. Bartosika 5
03-983 Warszawa
tel.: 22 671 33 72
Dyrektor Krystyna Pawlaczyk
MAPA DOJAZD WWW


Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Technikum Spożywcze
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 20
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Nr 2
ul. Majdańska 30/36
04-110 Warszawa
tel.: 22 810 04 89
Dyrektor Anna Chylińska
MAPA DOJAZD WWW


Zespół Szkół Nr 21
Zespół Szkół Nr 21
LXXXVII Liceum Ogólnokształcące
Policealne Studium Zawodowe Nr 1
Technikum Chemiczne Nr 3
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 25
ul. Saska 78
03-914 Warszawa
tel.: 22 617 33 74 wew.101
Dyrektor: Marek Kupiecki
MAPA DOJAZD WWW


Zespół Szkół Nr 77
Zespół Szkół Nr 77
Gimnazjum Nr 19
XXXV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa
ul. Zwycięzców 7/9
03-936 Warszawa
tel.: 22 617 74 13
Dyrektor: Anna Naja
MAPA DOJAZD WWWZespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
XXXVII Liceum Profilowane
Technikum Spożywczo-Gastronomiczne
Zasadnicza Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna
Technikum Uzupełniające Nr 2
ul. Komorska 17/23
04-161 Warszawa
tel.: 22 610 35 88
Dyrektor: Ewa Lada
MAPA DOJAZD WWW