Wydziały biura

  • Sekretariat
  • Zespół Radców Prawnych
  • Wydział Planowania i Sprawozdawczości
  • Wydział Obsługi Przedszkoli
  • Wydział Obsługi Szkół Podstawowych i Gimnazjów
  • Wydział Obsługi Szkół Ponadgimnazjalnych i Pozostałych Placówek
  • Wydział Kadrowo Administracyjny
  • Wydział Finansowo-Księgowy