Kadra kierownicza

Dyrektor Biura

Główna Księgowa Biura

Kierownik Wydziału Planowania i Sprawozdawczości

Kierownik Wydziału Kadrowo-Administracyjnego

Kierownik Wydziału Obsługi Przedszkoli

Kierownik Wydziału Obsługi Szkół Podstawowych i Gimnazjów

Kierownik Wydziału Obsługi Szkół Ponadgimnazjalnych i Pozostałych Placówek

Kierownik Wydziału Finansowo - Księgowego